Honda Freeway 250

Honda Freeway 250 Ông Vua tay ga tại Sài Gòn

Honda Freeway 250 Ông Vua tay ga tại Sài Gòn ? Tôi nghĩ nó là câu trả lời đúng và hợp lý nhất. Nếu anh chị ai đã từng sử dụng qua sẽ có cùng nhận định với tôi. Đây là mẫu xe tay ga 250 cc được rất nhiều dân chơi xe sưu tầm …

Honda Freeway 250 Ông Vua tay ga tại Sài Gòn Read More »